NOWY SPRZĘT

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Zielonej Górze, w ramach programu Mały Strażak oraz dzięki naszym pieniądzom pochodzącym ze zbiórki złomu zakupiliśmy cztery kompletne aparaty ODO za kwotę 27 336,00 zł.

Z WFOŚiGW otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 000,00 pozostała kwota stanowiła nasz wkład własny. Jeszcze raz dziękujemy za darowanie nam złomu dzięki któremu mogliśmy poprawić znacząco bezpieczeństwo naszej pracy .

Szkolimy się

W pierwszej połowie roku przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy nasze wewnętrzne szkolenia z ratownictwa technicznego i ratownictwa wodnego. Naszym instruktorem był strażak z PSP a do współpracy zaprosiliśmy kolegów z OSP w Starym Polichnie.

Dzień dziecka 2021

W tym roku wsparliśmy swoją obecnością festyny sołeckie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka w Jastrzębniku, Lipkach Wielkich i w Baranowicach. Lanie wody z „sikawki” , sprawdzanie co ciekawego mieści się w samochodzie strażackim, włączenie „kogutów” i syreny , to atrakcje które nie nudzą się dzieciom nigdy. Zaprezentowaliśmy również możliwości hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz rozwinięcie linii gaśniczej w natarciu na upozorowany pożar.

Zbiórka złomu

21 932,00 złote tyle pieniędzy uzyskaliśmy ze zbiórki złomu. Dziękujemy wszystkim którzy oddali swój złom na naszą zbiórkę. Dziękujemy wszystkim druhom którzy zaangażowali się w zbiórkę poświęcając swój czas i wysiłek by złom przywieźć, pociąć, posortować, zapakować na samochody i sprzedać. Dziękujemy również kilku osobom z naszej wsi za udostępnienie samochodów do przewiezienia złomu do skupu.

Zebrane pieniądze, zgodnie z deklaracją posłużą do zakupu nowych aparatów i masek oddechowych. Ponieważ kwota przerosła znacznie nasze oczekiwania, pozostałe pieniądze przeznaczymy na zakup potrzebnego wyposażenia. Z dokonanych zakupów rozliczymy się oficjalnie ogłaszając to na naszej stronie FB.

Wielkanoc 2021

Z powodu sytuacji związanej z Covid do końca nie było wiadomo czy dojdzie do skutku wieloletnia tradycja trzymania straży przy Grobie Pańskim. W ostatniej chwili ksiądz proboszcz zdecydował żeby spróbować podtrzymać tradycję. Dzięki naszym druhom i naszej młodzieży udało się. Brawo dla najmłodszych sympatyków OSP, dzięki wam udało się .

Nowy sprzęt

28.09.2020r

Dzisiaj otrzymaliśmy nowe i nowoczesne narzędzie hydrauliczne przeznaczone do ratownictwa technicznego. Sprzęt kupiliśmy dzięki dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w wysokości 25 tyś zł. i z budżetu Gminy Santok w wysokości 10,5 tyś zł. Bez zbędnej zwłoki sprawdziliśmy jak działa nowy sprzęt. Przeprowadziliśmy szkolenie z obsługi nowych urządzeń które dzięki swym cechom pozwalają skutecznie przeprowadzać akcje ratunkowe w których brały udział współczesne pojazdy.

Szkolenie z pierwszej pomocy

10.09.2020r.

10 września 2020r. druhowie z naszej OSP przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku. Mimo ograniczeń jakie narzuca obecna sytuacja związana z Covid-2019, uczestnicy bardzo żywiołowo brali udział w zajęciach ku zadowoleniu prowadzących. Nie mniejszą atrakcją była możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego.

Uroczyste przekazanie

10 grudnia 2019 nastąpiło uroczsyte przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/26 dla naszej jednostki . Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do zakupu tego samochodu. Zakup za kwotę 799 992 zł. został sfinansowany z następujących źródeł : Gmina Santok 239 992 zł, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 360 000 zł., MSWiA 180 000 zł.